October 15, 2017             Ningbo International Circuit, Chunxiao, Ningbo, Zhejiang, China      FIA World Touring Car      Esteban Guerrieri
October 15, 2017             Ningbo International Circuit, Chunxiao, Ningbo, Zhejiang, China      FIA World Touring Car      NÚstor Girolami